Nenea, medrar creando

Educación activa a través da natureza e a arte para nenos e nenas de 3 a 6 anos.

Baseada no respecto á autonomía e ós diversos ritmos de desenvolvemento desde a equidade de xénero.


matricula_aberta