O día a día

En Nenea, cada día é moi variado, as nosas accións son diferentes porque nos adaptamos ás características do grupo e ao que nos ofrece a vida.A natureza é o lugar onde pasamos a maior parte da xornada, o noso bosque é o escenario onde transcorren as aventuras dos nenos e nenas que forman parte del.

A Natureza é a nosa aula sen paredes nin teito que nos regala, cada día, posibilidades infinitas.

Ademais desta capacidade de adaptación en Nenea temos unha estrutura que nos sostén, aspectos fundamentais que temos en conta.

O grupo

No noso día a día, aprendemos constantemente, aprendemos aínda que non queiramos, e gústanos aprender das persoas maiores.Aos nenos e nenas pásalles o mesmo.

Aprenden moito en soidade, desenvolvendo as súas hipóteses individuais e comprobándoas, pero tamén cando as comparten cos seus compañeiros e compañeiras. A necesidade de socializar non se ve suficientemente cuberta nun grupo ” pretendidamente” homoxéneo como é o da agrupación por idade.

Na vida real non nos relacionamos preferentemente con persoas de noso mesmo ano, pero obrigamos aos nenos e nenas a que si o fagan.

En Nenea, non só consideramos que é positivo que os nenos e as nenas de diferentes idades compartan vida, senón que consideramos que a aprendizaxe se ve claramente mellorado por iso.

Os coidados compartidos

Os días en Nenea desenvólvense ao redor dos coidados compartidos.Partimos da idea de que estamos neste mundo porque alguén coidou de nós, cóidannos cada día, tamén coidamos, para que todo flúa é fundamental que sexamos conscientes desta importante realidade.

Coidámonos cando decidimos poñernos a roupa para a choiva se queremos saltar nos charcos, cando nos alimentamos se temos fame, cando curamos as nosas feridas e pedimos axuda.

Coidamos dos demais axudándolles a abrochar a mochila, a levantarse nun tropezón, ou preguntándolles que podemos facer para que sentan mellor.

Coidamos os espazos cando preparamos a asemblea, cando recollemos ou limpamos, cando cambiamos a distribución das mesas.

Coidamos do aseo e a hixiene, da comida, de Duna, da horta, dos vermes de seda…

Coidamos e somos coidadas, e agradecemos aos demais polo que fan por nós e nós, e agradecemos á nai terra que nos sostén.

O xogo

O xogo é a actividade primordial da infancia e como tal debe ser defendida.

Para iso debemos dar os espazos, os tempos e o acompañamento necesario para que esta necesidade véxase satisfeita.

Aínda que moitas veces, desde o mundo adulto, cústenos velo así, cando o neno ou a nena xoga realiza unha actividade de moita seriedade e importancia. Esta actividade ten unha estrutura, un principio, un nó e un final, segue unhas regras establecidas, internas, ou externas, serve para coñecerse mellor a si mesmo/a e para coñecer a súa contorna. Axuda a explicar o mundo tan grande que hai ao redor e axuda a ser feliz, porque o xogo é alegría, é humor, é transgredir ao envorcar ese cesto de castañas, espallalas e velas rodar, descubrir unha pluma que, ao soprala, sobe cara ás nubes, facer un plan co grupo para converterse en bruxas que comen dragones, ou piratas que sucan os bosques.

En Nenea posibilitamos o desenvolvemento do ese xogo, dese que nace de dentro e non necesita máis nada que o ser permitido, por iso favorecemos que teña lugar primordialmente en contacto coa contorna natural, contando tamén cun espazo interior preparado con diversidade de materiais orientados a cubrir as necesidades, intereses e motivacións das nenas e nenos.

Os proxectos

Inspirados polas grandes leccións Montessori, desenvolvemos proxectos en pequenos grupos de traballo, cunha tutorización e un ritmo individual, segun os intereses de cada quen. Exploramos as infinitas posibilidades da ciencia, da creación, da poesía, da música, do movemento e o xogo sociodramático, para achegarnos ao coñecemento do mundo, desde a máis pequena formiga ata o movemento infinito do sistema solar.

Talleres de ciencia, de matemáticas, laboratorio de palabras, rimas, poesías, cancións… as propostas varían, crecen, soben e enrédanllenos coa participación na defensa do clima, co coidado da horta, coa chegada do cuco e as transformacións cooperativas dos espazos de xogo.

O día a día en Nenea, está cheo coa natural intensidade da infancia que vive o momento presente.