Equipo

Presentámonos para que nos coñezades un pouco máis, aquí tedes a un equipo variopinto, somos grandes aprendices de mundos diversos como o da arte, o da natureza, da pedagoxía, da educación infantil, do acompañamento respectuoso, dos xogos, das cantigas, dos paus e dos charcos. Compañeiras neste proxecto de vida, seguimos medrando xuntas, compartindo toda a nosa experiencia para aprender da infancia.