O día a día

O grupo

No noso día a día, como adultos, aprendemos constantemente, aprendemos aínda que non queiramos, e gústanos aprender dos nosos maiores. Aos nenos e nenas pásalles o mesmo.

Aprenden moito en soidade, desenvolvendo as súas hipóteses individuais e comprobándoas, pero tamén cando as comparten cos seus compañeiros e compañeiras. A necesidade de socializar non se ve suficientemente cuberta nun grupo “pretendidamente” homoxéneo como é o da agrupación por idade.

Na vida real non nos relacionamos preferentemente con persoas de noso mesmo ano, pero obrigamos aos nenos e nenas a que si o fagan.

En Nenea, non só consideramos que é bo que os nenos de diferentes idades compartan vida, se non que consideramos que a aprendizaxe se ve claramente mellorado por iso.

A vida cotiá

Os días en Nenea van desenvolverse ao redor da vida cotiá. Queremos crear un ambiente de aprendizaxe próxima e real para nenos e nenas, onde a aprendizaxe xurda da propia experiencia, do encontro cos iguais e da súa innata curiosidade.

Para iso o día divídese en momentos flexibles. Propostas de obradoiros no interior, de xogos no exterior, saír a almorzar, camiñar ata un recuncho do bosque, asearnos, cambiar a roupa. Todo desde a flexibilidade e os tempos necesarios para respectar os ritmos individuais de nenos e nenas.

O xogo no exterior

O xogo é unha necesidade da infancia e como tal debe ser respectada e acompañada, dotándoa dos recursos necesarios para que se vexa satisfeita.

Cando o neno ou nena xoga realiza unha actividade de moita seriedade e moi importante.

Ten un principio, un nó e un final, segue unhas regras establecidas, serve para coñecerse mellor a si mesmo e para coñecer a súa contorna. Axuda a explicar o mundo tan grande que hai ao redor e axuda a ser feliz, porque o xogo é alegría, é humor, é trasgredir ao envorcar ese cesto de castañas, velas rodar, descubrir unha pluma que, ao soprala, sobe cara ás nubes.

En Nenea posibilitamos o desenvolvemento dese xogo, primordialmente en contacto coa contorna natural, aínda que tamén se o tempo non nos permite estar fóra, nun espazo interior preparado para iso.

Os momentos de alimentación

A alimentación na infancia non require dos mesmos tempos nin espazos que na idade adulta, por iso temos en conta que o grupo é de idades diversas e que as súas necesidades alimenticias tamén o son.

En Nenea os nenos e as nenas teñen á súa disposición comida ao longo do día, froita, pans, produtos de produción ecolóxica e de quilómetro 0. Ademais traen de casa as súas comidas preferidas para facer un pequeno xantar a media mañá se así o desexan.

Así, progresivamente os nenos e as nenas irán pasando dunha alimentación heterónoma, na que os adultos deciden o que comen e cando comen, a unha alimentación autónoma na que eles se fan conscientes das necesidades do seu corpo e vanas solucionando de forma autónoma.